Historia

Jesteśmy grupą przyjaciół, których drogi zawodowe skrzyżowały się w 2003 r. Od tego czasu pracujemy z rodzinami i osobami, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Na co dzień pracujemy jako kuratorzy w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.

Od wielu lat działamy na terenie powiatu piaseczyńskiego, zajmując się szeroko rozumianą pomocą i resocjalizacją. Przez wszystkie te lata poznaliśmy wielu mieszkańców Piaseczna, ich problemy, potrzeby i oczekiwania. Chcąc wyjść im naprzeciw w grudniu 2011 r. powołaliśmy piaseczyński oddział Stowarzyszenia „Patronat”.

Od kilku lat dzielimy się również swoimi doświadczeniami i standardami zawodowymi współorganizując cykliczne konferencje dla profesjonalistów, którzy – jak my – chcą pomagać innym.

Obecnie nasz zespół liczy 12 członków