Zespół

Zarząd Oddziału:
  • Prezes zarządu - Daniel Winek
  • Wiceprezes zarządu - Magdalena Strońska
  • Sekretarz zarządu - Anna Jelińska
  • Skarbnik - Maja Anossi – Sołtysiak

Zespół:

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji oraz certyfikaty w zakresie profilaktyki uzależnień, pracy z rodziną, metod psychokorekcyjnych, specjalisty terapii uzależnień. Od kilkunastu lat zajmujemy się zawodowo pomocą.