Zespół

Zarząd Oddziału:
 • Prezes zarządu - Daniel Winek
 • Wiceprezes zarządu - Magdalena Strońska
 • Sekretarz zarządu - Anna Jelińska
 • Skarbnik - Maja Anossi – Sołtysiak

Zespół:

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji oraz certyfikaty w zakresie profilaktyki uzależnień, pracy z rodziną, metod psychokorekcyjnych, specjalisty terapii uzależnień. Od kilkunastu lat zajmujemy się zawodowo pomocą.

 • mgr Jan Dąbkowski – mgr pedagogiki, Certyfikaty  Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki  uzależnień, psychoprofilaktyki i socjoterapii, pracy z rodziną,  Studium Psychoterapii Systemowej Rodzin. Lider zespołu.

 • mgr Katarzyna Rzempołuch - mgr resocjalizacji i  mgr filozofii,  Certyfikaty Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie  profilaktyki uzależnień, psychoprofilaktyki i socjoterapii, pracy  z rodziną

 • mgr Marian Maciaś - mgr pedagogiki, Certyfikaty Towarzystwa  Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki uzależnień,  psychoprofilaktyki i socjoterapii

 • mgr Martyna Pawłowska - mgr pedagogiki, Certyfikat  Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki  uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Kurs Psychoterapii  Systemowej Rodzin

 • mgr Daniel Winek - mgr psychologii, Certyfikaty Towarzystwa  Psychoprofilaktycznego w zakresie: profilaktyki uzależnień,  psychoprofilaktyki i socjoterapii

 • mgr Zbigniew Borkowski - mgr psychologii, Certyfikaty  Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie: Profilaktyki uzależnień, Psychoprofilaktyki i socjoterapii, Pracy z rodziną, Certyfikat Asystenta Rodziny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy kuratora sądowego, kilkuletnie doświadczenie pracy w programach środowiskowych na rzecz rodzin i dzieci zagrożonych marginalizacją, doświadczenie trenera grupy szkoleniowej. Szkolenia: Dwuletnie szkolenie z muzykoterapii, Pięcioletnie szkolenie z psychodramy, Szkolenie w mediacji w Dolnośląskim Ośrodku Mediacji, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Pracy z Rodziną. Staże: Hospicjum Onkologiczne Warszawa, Klinika Nerwic Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa, Zakład Poprawczy Zawiercie, Stowarzyszenie ASLAN Warszawa, Monar Nowolipsk, Zakład Poprawczy Białystok. Uczestnik licznych warsztatów z trenerami polskimi i zagranicznymi m.in. Joseph Moreno (USA), Felicia Carroll (USA) warsztat podstawowy i zaawansowany, Marek Liciński, Andrzej Schulc, Jolanta Berezowska, Anna Dodziuk, 

 • mgr Magdalena Strońska - mgr resocjalizacji, Certyfikat  Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki  uzależnień

 • mgr Anna Jelińska - mgr resocjalizacji, licencjat pracy  socjalnej, licencjat politologii, Certyfikaty Towarzystwa  Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki uzależnień,  psychoprofilaktyki i socjoterapii, studia podyplomowe na kierunku  Coaching.

 • mgr Anette Albjerg Wiliamson - mgr psychologii, Certyfikaty  Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie profilaktyki  uzależnień, psychoprofilaktyki i socjoterapii, Specjalista Terapii  Uzależnień.

 • mgr Dominika Błażejewicz Sobczak - mgr psychologii, Studium  Profilaktyki Uzależnień

 • mgr Maja Anossi Sołtysiak - mgr pedagogiki, Studium  Profilaktyki Uzależnień 

 • mgr Agnieszka Włodarczyk - mgr psychologii