PORADNIA PATRONAT

Zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież w trudnej sytuacji życiowej, szukające pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów.

Poradnia mieści się w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7 lok 118, tel. 735 037 234

Komu pomagamy:

· Rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi

· Osobom zagrożonym lub dotkniętymi uzależnieniami oraz ich rodzinom

· Rodzinom i osobom przeżywającym problemy emocjonalne, kryzysy życiowe, problemy w relacji z partnerem.

· Rodzinom, które maja problemy wychowawcze z dziećmi w różnym wieku.

· Młodzieży, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne.

W jaki sposób pomagamy:

Osoby zgłaszające się do Poradni odbywają wstępne konsultacje dotyczące rozpoznania problemów, potrzeb i możliwości rodziny. 

Na tym etapie odbywa się też uzgodnienie zasad i odpowiednich form pomocy. W miarę możliwości wsparciem staramy się objąć całą rodzinę.

Warunkiem skorzystania z pomocy w naszej Poradni jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów.

W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy:

· Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, konsultacje wychowawcze)

· Porady i konsultacje dla rodzin i młodzieży.

· Interwencji kryzysowych

· Konsultacji pedagogicznych i wychowawczych dla rodziców

· Wsparcie psychologiczne

Zapraszamy