RAZEM BEZPIECZNIEJ

VI.2020 11


Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie rozpoczęło realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem Bezpieczniej”. Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie działań regionalnych w województwie mazowieckim w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Projekt zakłada wsparcie rodzin doświadczających przemocy w rodzinie bądź nią zagrożonych w formie asysty.

Udział w Programie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie bądź mailowo, lub w siedzibie „Patronatu” w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7/118. 

  wróć

Partnerzy i sponsorzy