PRZEKAŻ 1% NA DZIAŁALNOŚĆ PIASECZYŃSKIEGO ODDZIAŁU PATRONATU

III.2021 10

Drodzy Przyjaciele "Patronatu" w Piasecznie

Jak co roku zwracamy się do Was z gorącą prośbą o pomoc. Bardzo prosimy o wsparcie poprzez przekazanie 1% Waszego podatku za 2020 rok na wsparcie naszej organizacji.

Od wielu lat działamy na terenie powiatu piaseczyńskiego, zajmując się szeroko rozumianą pomocą i resocjalizacją. Pracujemy z rodzinami i osobami, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Przez wszystkie te lata poznaliśmy wielu mieszkańców Piaseczna, ich problemy, potrzeby i oczekiwania. Chcąc wyjść im naprzeciw w grudniu 2011 r. powołaliśmy piaseczyński oddział Stowarzyszenia „Patronat”.

Ludzie, którym pomagamy mają wiele problemów, wobec których czują się bezradni, nie widzą dla siebie perspektyw, nie wierzą, że cokolwiek od nich zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszą formą przeciwdziałania wielu problemom i kryzysom, w tym najcięższym z nich, skutkujących marginalizacją rodzin, a zwłaszcza dzieci jest podjęta możliwie wcześnie profesjonalna, zindywidualizowana praca z rodziną w jej środowisku.

Prowadzimy poradnię w której pomagamy:

·       Rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi

·       Osobom zagrożonym lub dotkniętymi uzależnieniami oraz ich rodzinom

·       Rodzinom i osobom przeżywającym problemy emocjonalne, kryzysy życiowe.

·       Rodzinom, które doświadczają lub są zagrożone przemocą.

·       Młodzieży, która ma problemy osobiste, rodzinne i społeczne. 

Pomagamy tym, którzy chcą zmieniać swoje życie. 

W formularzu PIT należy wpisać: 

· Nazwę organizacji: „Stowarzyszenie Penitencjarne: Patronat”

· Numer KRS: 0000107241

· Cel szczegółowy 1%:  Oddział w Piasecznie to bardzo ważny dopisek, dzięki któremu pieniądze dotrą do naszego Oddziału.

Będzie nam miło Was poznać, jeśli wyrazicie zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy swoich danych obdarowanej organizacji - zaznaczcie wówczas kwadrat "Wyrażam zgodę"

Dziękujemy za okazaną pomoc!

  wróć

Partnerzy i sponsorzy