AKTYWNE RODZINY 2018

IX.2018 20

We wrześniu 2018 roku Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie wznowiło realizacje programu o nazwie „Aktywne Rodziny”, który stanowi poszerzenie i kontynuację działań rozpoczętych w 2017 roku. Projekt zakłada zwiększenie integracji społecznej lokalnego środowiska oraz wsparcie rodzin w trudnej sytuacji socjalnej i rodzinnej na terenie gminy Piaseczno oraz gminy Konstancin Jeziorna.

Realizacja projektu opiera się na dwóch głównych oddziaływaniach: 

-wsparcie rodzin w trudnej sytuacji socjalnej, wykazujących problemy w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych w formie specjalistycznej asysty rodzinnej;

- rozwijanie inicjatywy samopomocowej "Przyjaciele", zakładającej rozwój wolontariatu i zwiększenie integracji społecznej lokalnego środowiska. 


Udział w Programie jest bezpłatny - realizacja Programu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych.

  Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie bądź mailowo:

tel. 735-037-234, 880-020-742

email: stowarzyszenie@patronatpiaseczno.org

  wróć

Partnerzy i sponsorzy