Aktywne Rodziny

IV.2017 18

Stowarzyszenie "Patronat" Oddział w Piasecznie przystąpiło do realizacji programu „Aktywne Rodziny” współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Program  kierowany jest do rodzin z Gmin Piaseczno i Konstancin Jeziorna. W ramach realizacji zadania oferujemy wsparcie dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W trakcie współpracy z rodziną, zapewniamy pomoc w trudnościach socjalnych, kłopotach wychowawczych, sprawach urzędowych, kryzysach małżeńskich. Do współpracy zapraszamy również rodziny, którym udało się wyjść z kryzysu i mogły być wsparciem dla innych rodzin w ramach inicjatyw samopomocowych.  

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 735-037-234 lub mailowo: stowarzyszenie@patronatpiaseczno.org

  wróć

Partnerzy i sponsorzy