Przekaż 1% na Program pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

II.2017 01

 Drodzy Przyjaciele "Patronatu" w Piasecznie

Bardzo prosimy o Wasze wsparcie poprzez przekazanie 1% Waszego podatku za 2016 rok na Program pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Od 2003 roku pracujemy na terenie powiatu piaseczyńskiego z rodzinami i osobami, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Powołaliśmy piaseczyński oddział Stowarzyszenia „Patronat”, aby skuteczniej pomagać. Ludzie, którym pomagamy mają wiele problemów, wobec których czują się bezradni, nie widzą dla siebie perspektyw, nie wierzą, że cokolwiek od nich zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszą formą przeciwdziałania marginalizacji rodzin, a zwłaszcza dzieci jest podjęta możliwie wcześnie profesjonalna, zindywidualizowana praca z rodziną w jej środowisku.

Dzięki Waszej pomocy możliwa będzie realizacja naszego programu pracy środowiskowej.

Pomagamy tym, którzy chcą zmieniać swoje życie. 

W formularzu PIT należy wpisać: 

· Nazwę organizacji: „Stowarzyszenie Penitencjarne: Patronat”

· Numer KRS: 0000107241

· Cel szczegółowy 1%:  Oddział w Piasecznie - to bardzo ważny dopisek, dzięki któremu pieniądze dotrą do naszego Oddziału.

Będzie nam miło Was poznać, jeśli wyrazicie zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy swoich danych obdarowanej organizacji - zaznaczcie wówczas kwadrat "Wyrażam zgodę"

Dziękujemy za okazaną pomoc!

  wróć

Partnerzy i sponsorzy