ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

X.2014 17

Konferencja

ASYSTA USAMODZIELNIENIA

Piaseczno, 20 LISTOPADA 2014 r.,

Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14

 Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Piasecznie, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie zapraszają na kolejną konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: ASYSTENT USAMODZIELNIENIA, która odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie 20 listopada 2014 r.

Podczas tegorocznej konferencji chcemy poddać refleksji przygotowanie asystentów usamodzielnienia do prowadzenia skutecznych programów pomocy wychowankom opieki zastępczej we wchodzeniu w dorosłe życie. Jakie cechy i umiejętności asystenta usamodzielnienia są do tego niezbędne. Jak rekrutować i szkolić asystentów usamodzielnienia, by rozwijali potrzebne w pracy z usamodzielnianą młodzieżą dyspozycje i umiejętności.

 Dla młodych osób dorastających poza swoją rodziną, doświadczenia zdobyte w okresie dzieciństwa i dorastania, a szczególnie braki w tych doświadczeniach mogą stać się przyczyną poważnych problemów w ich dorosłym życiu. Odpowiednio przygotowana i życzliwa osoba może pomóc im w przezwyciężaniu problemów i przygotowaniu się do podjęcia nowych ról w samodzielnym życiu.

 

Program Konferencji:                                                                                                                                             

8:40 - rejestracja uczestników konferencji

A.        ASYSTA USAMODZIELNIENIA

9:00 - Wprowadzenie

9:10 - Potrzeby i problemy dorastających w opiece zastępczej 

- Anna Suchecka (Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa)

9:40 - Przygotowanie dorastających do samodzielnego życia 

- Katarzyna Rzempołuch  (Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, Piaseczno)

10:10 - Cechy i umiejętności asystenta usamodzielnienia 

- Anna Orzechowska (Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa)

10:40 - Szkolenie asystenta usamodzielnienia 

- Marek Liciński (Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Warszawa)

B.        DYSKUSJA:     11:10- 11:30

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.  Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia udziału (imię i nazwisko, nazwa instytucji, kontakt)  prosimy przesyłać do dnia 17 listopada 2014 r. na adres mailowy:

stowarzyszenie@patronatpiaseczno.org

lub

fax: 22 70 37 852

Osobom, które zgłoszą swój udział prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

  wróć

Partnerzy i sponsorzy