Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno

I.2017 24
23 stycznia 2017 roku, podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych, organizacje działające na terenie Gminy Piaseczno wybrały swoich przedstawicieli do pierwszej w Piasecznie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wśród obdarzonych zaufaniem, do pracy w Radzie został wybrany nasz Kolega, Prezes Oddziału "Patronat" w Piasecznie, Daniel Winek, co przyjmujemy z ogromną radością.
Danielowi oraz wszystkim wybranym przedstawicielom organizacji pozarządowych składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy w Radzie, dla dobra całej społeczności Gminy.

  wróć

Partnerzy i sponsorzy