Przekaż 1% na Program pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

II.2016 01

Przekaż 1% podatku za 2015 rok na Program pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Od 2003 roku pracujemy na terenie powiatu piaseczyńskiego z rodzinami i osobami, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zajmując się zawodowo szeroko rozumianą pomocą i resocjalizacją jako kuratorzy sądowi poznaliśmy wielu mieszkańców, ich problemy, potrzeby i oczekiwania. Dlatego powołaliśmy piaseczyński oddział Stowarzyszenia „Patronat”, aby skuteczniej pomagać.

Ludzie, którym pomagamy mają wiele problemów, wobec których czują się bezradni, nie widzą dla siebie perspektyw, nie wierzą, że cokolwiek od nich zależy. Dzieci wychowywane w takich warunkach są zagrożone umieszczeniem w placówkach, mogą powielać problemy rodziców. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszą formą przeciwdziałania marginalizacji rodzin, a zwłaszcza dzieci jest podjęta możliwie wcześnie profesjonalna, zindywidualizowana praca z rodziną w jej środowisku.

Dzięki Twojej pomocy możliwa będzie realizacja naszego programu pracy środowiskowej.

Pomagamy tym, którzy chcą zmieniać swoje życie. 

W formularzu PIT należy wpisać: 

· Nazwę organizacji: „Stowarzyszenie Penitencjarne: Patronat”

· Numer KRS: 0000107241

· Cel szczegółowy 1%:  Oddział w Piasecznie 

Jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy swoich danych obdarowanej organizacji, zaznacz kwadrat "Wyrażam zgodę"

Dziękujemy za okazaną pomoc

 

  wróć

Partnerzy i sponsorzy